eSelenggara adalah aplikasi yang dibangunkan untuk menerima dan memantau permohonan penyelenggaraan dan pembaikan warga CIAST. Permohonan penyelenggaraan dan pembaikan meliputi segala aspek seperti infrastruktur, aset, aplikasi atas talian, fasiliti dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh CIAST. Segala permohonan yang dihantar akan terus sampai kepada pihak yang bertanggungjawab berdasar kepada kategori dan subkategori yang dipilih oleh pemohon.

  • Panduan Melapor Permohonan Penyelenggaraan dan Pembaikan:
  • 1. Klik ikon Daftar Aduan untuk mendaftarkan permohonan baru.
  • 2. Masukkan kad pengenalan anda dan klik 'ENTER' untuk melihat borang permohonan.
  • 3. Klik butang 'Hantar Aduan' setelah memasukkan segala maklumat yang diperlukan.
  • Panduan Melihat Status Permohonan dan Penyelenggaraan:
  • 1. Klik ikon Status Aduan untuk melihat status permohonan yang pernah anda daftarkan.
  • 2. Masukkan kad pengenalan anda dan klik 'ENTER' untuk melihat senarai permohonan yang pernah dihantar oleh anda.
  • 3. Status permohonan terbahagi kepada lima jenis iaitu - Belum Diambil Tindakan, Memerlukan Tindakan Pegawai Teknikal, Memerlukan Pengesahan Ketua Unit, Selesai, Tidak Berkenaan.